hero background

Coaching

führende Bereiche
für das Coaching:
  • Rozwój osobowościowy, zarządzanie samym sobą i umiejętności menadżerskie.
  • Pogłębienie silnych cech osobowości przy jednoczesnej redukcji własnych słabości.
  • Szkolenie z komunikacji i zachowania wobec pracowników i najbliższych – w tym sposoby na komunikację z trudnymi  pracownikami, kolegami z pracy i  wymagającymi przełożonymi, a także sposoby radzenia sobie z wszelkimikonfliktami, zarówno zawodowymi jak i prywatnymi.
  • Nowa orientacja i planowanie kariery zawodowej poprzez  wyjaśnienie kwestii znaczenia i identyfikacji własnej pozycji.
  • Konkretyzacja celów osobistych ( Work-life balance ) i wcielanie ich w życie
  • Strategie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu (burnout)

Coaching indywidualny

W coachingu indywidualnym skupiamy się głównie na tematach, które obracają się wokół własnej osobowości, samodzielnego zarządzania, organizacji pracy, ustalania priorytetów, rozwoju umiejętności i redukowaniu swoich słabości. Często również konfrontacja z nowymi zadaniami, zarządzanie stresem, radzenie sobie z trudnymi współpracownikami i wymagającymi przełożonymi. Niejednokrotnie skupiamy się też na nowych drogach i rozwiązaniach osobistych, celach i strategiach kariery, rozwiązaniach chroniących przed zespołem wypalenia (burnout) jak i osobistej równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym. Celem Coachingu indywidualnego jest poprawa cech własnej osobowości, a przez to uzyskanie większej wydajności w pracy, satysfakcji życiowej i dalszego osobistego rozwoju.

Executive coaching. 

Większość kadr korporacyjnych pracuje w sytuacji konfliktowej, między wymaganiami firmy z jednej strony a oczekiwaniami i możliwościami pracowników z drugiej. Coaching zapewnia refleksję nad własną strategią i zarządzaniem, łączy wymagania dotyczące zarówno firmy i jak osobistego profilu. Celem Executive coachingu jest poprawa skuteczności funkcjonowania firmy i jej zarządzania, wzmocnienie kompetencji i zachowanie dobrego klimatu w teamie.

Coaching dla grup i zespołów

Codzienna praca jest zawsze oparta na współpracy z ludźmi. Dobrze funkcjonująca współpraca między członkami zespołu jest decydująca dla osiągnięcia postawionych celów, jak i dla utrzymania i zabezpieczenia osiąganych sukcesów. Coaching Zespołowy wspiera rozwój skutecznej współpracy, optymalizację procesów, rozwiązywanie konfliktów i wspólne działanie wszystkich zainteresowanych stron.

Coaching dla młodych menedżerów

Współcześni młodzi  menedżerowie są bardzo dobrze wyszkoleni. Cechują się energią, ochotą do rozwijania wielkich projektów, są odpowiedzialni w swych posunięciach i bardzo elastyczni

Napotykają niekiedy na skostniałe struktury i staromodne rozwiązania hamujące ich wizjonerskie sposoby myślenia.  Różnorodność nowego zakresu zadań jak i ogromne oczekiwania stawiane przez kadrę kierowniczą wywołują niekiedy reakcje “szoku”. Podczas coachingu młodzi menedżerowie pod okiem trenera rozwijają własny  styl przywództwa, co pozwoli im skutecznie działać w nowej roli.

Coaching projektów.

Kierownicy projektów korzystają z coachingu w zarządzaniu trudnymi projektami w celu wyeliminowania konfliktów podczas ich realizacji,  jak i zwiększenia motywacji wszystkich zainteresowanych w teamie. To indywidualne doradztwo jest niezbędne, jeśli chce się osiągnąć nietuzinkowe rezultaty zarządzania projektami. Jednocześnie uczy wykorzystywania argumentów przeciwko krytykom  projektu oraz optymalnie zarządzać zasobami  myślowymi  teamu. Celem jest zawsze osiągnięcie wspólnego sukcesu i bezpiecznego przebiegu całego projektu.

Sposób pracy

Metody pracy coachingu to przede wszystkim rozmowy, wizualizacje, dostarczanie wiedzy i ćwiczenia. Doświadczony coach w swojej pracy korzysta z najnowszych osiągnięć wiedzy o zarządzaniu i teorii organizacji, psychologii i socjologii. Wspólnie z coachem klient rozwija zarówno koncepcje systemowe jak i rozwiązania indywidualne, które w interakcji z otoczeniem i dostosowane do osobowości klienta pomagają w wydobyciu jego indywidualnych cech charakteru.  Metody pracy potwierdzone są naukowo, a ich rezultaty przynoszą pożądane efekty. To wyjątkowe podejście umożliwia finalnie osiągnięcie szybkich rezultatów, w trudnych i problematycznych sytuacjach.

Człowiek XXI wieku jest znacznie bardziej obciążony niż kiedykolwiek w poprzednio, a jednocześnie posiada praktycznie nieograniczone możliwości rozwoju i osiągania wyznaczonych celów. Fakt, że te możliwości nie zawsze są w pełni dostępne, ma dwa główne powody: Po pierwsze, odbieramy otaczający nas świat i problemy z perspektywy “tunelu”, To, co dostrzegamy jest to zwykle jedynie sam problem i jego skutki,. Często nie widzimy przyczyn i wynikających z nich interakcji, ale też i potencjalnych rozwiązań. Po drugie, my ludzie orientujemy się zwykle na metodach i rozwiązaniach znanych nam z własnej przeszłości. Niestety ale ta strategia oparta na retrospektywnych rozwiązaniach nie zawsze się spełnia.  Nie powinniśmy jej kontynuować, ponieważ nowe wyzwania wymagają zwykle nowych rozwiązań.

W coachingu, te nowe rozwiązania zbudowane są na bazie różnych koncepcji psychologicznych i socjologicznych. Koncentrują się na myśleniu i działaniu w procesach i projektowaniu interakcji z otoczeniem.

Coaching jest indywidualnym pakietem rozwiązań, a nie gotowym produktem “z półki”. Przeciwnie, jest  to rozwój nowych perspektyw i realizacja kroków w ich kierunku. W ten sposób efektywny i skuteczny trening charakteryzuje się szczególnym pragmatyzmem rozwiązań.

Standardowa procedura jest zwykle podzielona na sześć etapów:

Krok 1: Początek (pierwszy kontakt, cele, pojęcia)
Krok 2: Cel (ustalanie celów dla coachingu)
Krok 3: Analiza (potencjał status quo)
Krok 4: Rozwiązanie (Propozycja rozwiązań)
Krok 5: Wykonanie (wdrożenie nowego podejścia)
Krok 6: Zakończenie (wyniki)

W powtarzających się pętlach, poszczególne etapy są na bieżąco są analizowane i w razie potrzeby modyfikowane.