Tło Hero

Szef, który myśli

“Szef, który myśli”

zarządzanie XXI wieku

Teorie zarządzania wypracowane w poprzednim stuleciu okazują się często bezradne w konfrontacji z wyzwaniami, jakie stawia przed nami współczesność. Warto wówczas sięgnąć do źródeł ludzkiej cywilizacji, czyli do filozofów. To ich, zdawałoby się, dobrze poznane i nieco oderwane od życia idee okazują się najgłębszym rezerwuarem argumentów i pomysłów, którymi w praktyce biznesowej można się posłużyć także dziś. Filozofia okazuje się niezwykle przydatna, bo rozwija kreatywność i umiejętność podejmowania szybkich, lecz przemyślanych decyzji. Przygotowuje do mierzenia się z całkowicie nowymi sytuacjami rynkowymi, do których nie można się przygotować na menedżerskich kursach, gdzie analizowane są minione już zdarzenia. Bo „dzisiaj już nawet przyszłość nie jest taka jak kiedyś”. A to właśnie niejasna przyszłość w błyskawicznie zmieniającym się świecie budzi w ludziach największy niepokój.

Chyba każdy słyszał już coś o turkusowym zarządzaniu. Niektóre młode gorące głowy entuzjastycznie zaakceptowały już nawet tę ideę jako jedyną drogę i prawdę. Innym zaczyna się ono kojarzyć z ideologiczną misją zmieniania świata na lepsze, a także z objaśnianiem go innym i mobilizowaniem ich do „walki” o nadanie rzeczywistości nowego kształtu. Autor książki, będąc od ponad 25 lat przedsiębiorcą, także z wieloletnim doświadczeniem w tzw. „turkusowym” zarządzaniu, chce sprostować ten obraz: podstawa zarządzania XXI wieku to niekoniecznie samozarządzanie, lecz  rzetelne refleksyjne myślenie. Filozofia i ideologia różnią się bowiem celem — podczas gdy ideologia służy usprawiedliwianiu i motywowaniu do konkretnego działania, filozofia realizuje przede wszystkim cele poznawcze.

Sposób zarządzania wpływa na wyniki i efektywność pracy, ale też na jakość życia pracowników i ich szefów. Złe przywództwo lub jego brak demotywują, prowadzą do strat ekonomicznych wynikających z utraty motywacji do wykonywanej pracy, poczucia jej sensu.

Na czym więc polega to dobre przywództwo? Czego mogą nauczyć się menedżerowie od filozofów? Co cechuje efektywne zarządzanie? Czy można prowadzić zyskowny biznes etycznie? Czy pojęcia takie jak zaufanie, szacunek lub sprawiedliwość pasują do skrzynki z narzędziami skutecznego menedżera, człowieka sukcesu? Na te i inne pytania, opierając się na konkretnych przykładach z codziennej praktyki, stara się odpowiedzieć autor tej książki.

Dr Andrzej Jeznach

przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem na rynkach międzynarodowych. Z wykształcenia inżynier budowy okrętów (Politechnika Gdańska), doktorat zrobił w Petersburgu, a nostryfikował w Hamburgu. W 1981 roku wyjechał z Polski. Przez długie lata mieszkał w Hamburgu i w Moskwie. Po okresie pracy w międzynarodowych korporacjach (np. BMW) od ponad 25 lat prowadzi własne przedsiębiorstwa. W 1998 roku w wyniku załamania się rosyjskiego rynku musiał zamknąć kilka swoich firm. Silną presję finansową i wielomiesięczną pracę ponad ludzkie siły przypłacił wypaleniem zawodowym.

Potrzebował kilku lat by znowu stanąć pewnie na nogi i dziś znów jest człowiekiem sukcesu, ale pełnego; osiągniętego również w wymiarze ludzkim, nie tylko zawodowym. Jak opisał to już w pierwszych swoich książkach („Sztuka życia”, oraz „Szef, który ma czas”), w tych procesach zmian, tak osobistych jak i firmowych, niezwykle ważną rolę odegrała właśnie filozofia, czyli krytyczne refleksyjne myślenie.

Patroni medialni