Tło Hero

Wystąpienia

Wystąpienia
inspiracyjne

Pobudzające do refleksji i do zmiany, oparte na praktyce,  dające wiele bodźców emocjonalnych do rozwoju i pokonywania własnych ograniczeń i

Wykłady na seminariach
i kongresach

Oparte praktycznej wiedzy i własnych doświadczeniach, nawiązujące do najnowszych trendów oraz badań z zakresu psychologii, filozofii i managementu